Monday 12 March 2012

Ceredigion Archives - news on move

With thanks to Beryl Evans of the Federation of Family History Societies (www.ffhs.org.uk) and Ania Skarżyńska for the following news on Ceredigion Archives (http://archifdy-ceredigion.org.uk/):

Latest relocation news and opening hours January - March 2012

Ceredigion Archives is preparing to move to new premises in April. This involves a great deal of back-room work and we have reluctantly concluded that we can only offer a limited service to the public whilst we complete this process. We will therefore be opening on a Monday and a Thursday only.

Monday opening hours will remain as 10am – 6pm
Thursday opening hours will be extended by one hour from 10am -5pm

We will then be closed to the public throughout April and we hope to reopen early in May.

Diweddariad am yr ail-leoliad ac oriau agor yn ystod Ionawr, Chwefror a Mawrth 2012

Mae Archifdy Ceredigion wrthi'n paratoi ar gyfer symud i adeiladau newydd yn 2012. Am fod hyn yn creu llawer o waith yn y cefndir rydym - er yn gyndyn - wedi penderfynu mai gwasanaeth cyfyngedig yn unig y gallwn ei ddarparu i'r cyhoedd wrth inni gwblhau'r broses hon. Felly, ar ddydd Llun a dydd Iau yn unig y byddwn ar agor.

Bydd oriau agor dydd Llun yn aros yr un fath sef 10yb – 6yh
Bydd oriau agor dydd Iau yn ymestyn am un awr o 10yb – 5yp

Yna, byddwn ar gau i'r cyhoedd drwy gydol mis Ebrill gan obeithio ailagor yn gynnar ym mis Mai.


Chris

British GENES on Facebook at www.facebook.com/BritishGENES and Twitter @chrismpaton

No comments:

Post a Comment